Výsledek charitativního bazaru

Puštík moc děkuje!!!
Vážení rodiče a přátelé školy, díky vašemu nákupu v rámci Charitativního bazaru pro Puštíka získal nadační fond částku 3.900Kč. Veliké poděkování patří Zuzaně Helclové, která vše zorganizovala a i ostatním, kteří ji pomáhali a celou akci podpořili a v neposlední řadě obrovské díky patří dárcům zboží. Neprodané zboží bylo předáno Farní charitě Kralupy nad Vltavou.

http://www.londynska.cz/index.php?p1=24649&p4=&p5=&p6=2