STRUKTURA FONDU

Správní rada
Martin Ševčík sevcik@londynska.cz
Martina Vondrová VondrovaMartina@seznam.cz
Klára Králíčková klaruse@gmail.com
Dozorčí rada
Marcela Višňovská m.visnovska@volny.cz
Šimon Pánek simon.panek@peopleinneed.cz
Martin Voráč vorac@seznam.cz

Zakladatelem nadačního fondu je obecně prospěšná společnost Odpoledne o.p.s., se sídlem Londýnská 782/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 018 82 481, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle O, vložka 1173, strana druhá NZ XXX/2014, N ZZZ/2014