CHARITATIVNÍ BAZAR při Londýnských schodech

Máte doma oblečení, které již nepotřebujete?
Darujte jej do našeho bazaru nebo využijte možnost komisního prodeje a přispějte tak nadačnímu fondu Puštík.

Podmínky a způsob prodeje:
Do prodeje přijímáme oděvy všech velikostí, ale pouze čisté a nepoškozené. Dále obuv a sportovní vybavení (brusle, lyže, apod.).

V případě darování bude utržená částka odvedena v plné výši do nadačního fondu Puštík.

V případě komisního prodeje ocení své věci při předání majitel a zavazuje se 10 % z utržené částky za prodané zboží věnovat nadačnímu fondu.

Příjem věcí:
11. 11. 2016 od 13:00 do 15:00 hodin v detašovaném pracovišti ZŠ Londýnská, třída 2.A, Uruguayská 8, Praha 2.

Prodej:
15. 11. 2016 od 14:30 do 17:00 hodin v rámci akce „Londýnské schody“.

Vyúčtování a vrácení neprodaného zboží:
16. 11. 2016 od 13:00 do 14:00 hodin v ZŠ Londýnská nebo dle osobní domluvy s organizátory (kontakt viz níže).
Nevyzvednuté věci budou odevzdány charitě.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout věci k prodeji, a to bez udání důvodu.
Organizátor nepřebírá odpovědnost za poškození nebo odcizení věcí předaných k prodeji.

Za organizátora
Zuzana Helclová
zuzana.helclova@seznam.cz
606 563 726