KROUŽKY, platby…..

Blíží se vysvědčení a s ním začátek druhého školního pololetí. S každým začátkem jsou spojeny i výdaje, třeba za kroužky a další aktivity. Tak nezapomeňte, že je tady Puštík, který Vám může start druhého pololetí finančně usnadnit.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 2015

Vážení rodiče a děti,

na základě výborných zkušeností z minulého roku jsme se rozhodli i letos zorganizovat Strom splněných přání. Letos jsme oslovili ke spolupráci Odbor sociálních věcí Úřad městské části Praha 2 a Diakonii Českobratrské církve evangelické středisko v Praze 2, aby nám pomohly najít rodiny, jejichž rodiče na tom nejsou z hlediska finančních prostředků vůbec dobře, a tudíž nemohou splnit vánoční přání svým dětem. Sešlo se nám 23 přání, která naleznete na http://www.londynska.cz/strom/strom1.php.

Jak můžete přispět:

1. Zaregistrovat se na zmíněném webu, vybrat částku, která je ve Vašich možnostech a zvolenou částku přinést v hotovosti do ředitelny školy do 15.12.2015 do 9:00. Pokud budete ochotni pořídit celý dárek i s nákupem, předejte jej do ředitelny školy do úterka do 14:00 h. Případně se dohodněte s ředitelem školy, do kdy je ve Vašich silách dárek do školy doručit (nejpozději do 17.12.2015 do 9:00). Tuto registraci mohou provést i třídní kolektivy a využít na nákup dárku prostředky získané prodejem výrobků na vánočních tzích.

2.  Přispět v hotovosti přímo na vánočních trzích v aule školy v úterý 15.12.2015 od 15:00 do 17:15.

Ve středu 16.12.2015 dobrovolníci dárky nakoupí a v pátek 17.12.2015 je děti zabalí a předáme je na Úřad městské části Praha 2, resp. do střediska Diakonie.

Předem moc děkujeme všem, kteří pomůžete splnit přání dětem, jejichž rodiče nyní nemají prostředky na splnění těchto přání a nemohou tak dětem udělat radost u vánočního stromečku.

Nadační fond Puštík  a Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Klára Králíčková, Martina Vondrová a  Martin Ševčík

a mnoho dalších dobrovolníků