Strom splněných přání 2016

Na základě skvělých zkušeností z minulých let jsme se rozhodli i v tomto roce zorganizovat Strom splněných přání. Protože nám přišla smysluplná loňská spolupráce s Odborem sociálních věcí Úřadu městské části Praha 2 a Diakonií Českobratrské církve evangelické středisko v Praze 2, oslovili jsme je i letos, aby nám pomohly najít rodiny, jejichž rodiče na tom nejsou z hlediska finančních prostředků vůbec dobře, a tudíž nemohou splnit vánoční přání svým dětem. Sešlo se nám 16 přání, která naleznete na http://www.londynska.cz/strom/strom1.php.

Na stejném odkazu najdete i instrukce, jak můžete přispět a pomoci tak naplnit přání dětí.

Předem moc děkujeme Vám všem, kteří pomůžete splnit přání dětem, jejichž rodiče nyní nemají prostředky na splnění těchto přání, a nemohou tak dětem udělat radost u vánočního stromečku.

 

Puštíkovo poděkování

Jak už jsme psali, během Londýnských schodů se podařilo díky více aktivitám vybrat 4 503 Kč. Tento výsledek inspiroval jednoho z rodičů k úžasnému činu – získanou částku 4503 Kč zdvojnásobit!!

Zeptali jsme se na pohnutku k tomuto kroku. „Líbilo se mi nasazení lidí, kteří se zapojili do akcí v rámci Londýnských schodů. Ráda bych tímto vyjádřila poklonu všem, kteří se o Puštíka starají a podporují ho. Přeji Puštíkovi, aby pomáhal, kde je třeba,“ zněla odpověď.

Třeba tato idea “nakazí” i další a nebo je inspiruje k jiným užitečným nápadům a Puštík tak bude moci plnit své poslání v ještě větší míře.

Puštík posílá obrovské poděkování!

pustik dekuje

Poděkování za charitativní bazar

PODĚKOVÁNÍ OD PANÍ HELCLOVÉ

Vážení rodiče a přátelé školy,

díky vašemu nákupu v rámci Charitativního bazaru pro Puštíka získal nadační fond částku 3.848Kč.

Ráda bych poděkovala všem, kteří nás podpořili a pomohli s jeho realizací, a to zejména Janě Rosenfeldové, Leoně Máslové, Tereze Václavkové, paní učitelce Lucii Bečvářové, panu řediteli Martinu Ševčíkovi, školníkovi Martinu Voráčovi a všem dámám ze školní jídelny.

Velké díky patří dárcům zboží zejména Anně Bečvářové, Lence Indruchové, Olze Jeremenko a Veronice Kirschnerové.

Děkuji a přeji krásné podzimní dny a klidný nadcházející Advent.

Zuzana Helclová

Londýnské schody 2016

Puštík moc děkuje nadšeným žákům a rodičům, kteří se aktivně zapojili a s jejich pomocí Puštíkovi přibyly další finance na pomoc těm, kteří ji potřebují.

Několik žákyň 5. třídy se vrhlo do nápadu prodávat „štěstíčka“ a podařilo se jim takto vyzískat 555 Kč.

Paní Zuzana Helclová se rozhodla uspořádat charitativní bazar, na kterém se vybralo úžasných 3.848 Kč. Více info k bazaru najdete v dalším příspěvku.

K tomu můžeme ještě připočíst 100 Kč z burzy pořádané Martinem Voráčem. Celkem se tak během Londýnských schodů vybralo 4.503 Kč pro Puštíka. Puštík je opravdu velmi rád, že se vylíhl zrovna v Londýnské ;)

 

 

CHARITATIVNÍ BAZAR při Londýnských schodech

Máte doma oblečení, které již nepotřebujete?
Darujte jej do našeho bazaru nebo využijte možnost komisního prodeje a přispějte tak nadačnímu fondu Puštík.

Podmínky a způsob prodeje:
Do prodeje přijímáme oděvy všech velikostí, ale pouze čisté a nepoškozené. Dále obuv a sportovní vybavení (brusle, lyže, apod.).

V případě darování bude utržená částka odvedena v plné výši do nadačního fondu Puštík.

V případě komisního prodeje ocení své věci při předání majitel a zavazuje se 10 % z utržené částky za prodané zboží věnovat nadačnímu fondu.

Příjem věcí:
11. 11. 2016 od 13:00 do 15:00 hodin v detašovaném pracovišti ZŠ Londýnská, třída 2.A, Uruguayská 8, Praha 2.

Prodej:
15. 11. 2016 od 14:30 do 17:00 hodin v rámci akce „Londýnské schody“.

Vyúčtování a vrácení neprodaného zboží:
16. 11. 2016 od 13:00 do 14:00 hodin v ZŠ Londýnská nebo dle osobní domluvy s organizátory (kontakt viz níže).
Nevyzvednuté věci budou odevzdány charitě.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout věci k prodeji, a to bez udání důvodu.
Organizátor nepřebírá odpovědnost za poškození nebo odcizení věcí předaných k prodeji.

Za organizátora
Zuzana Helclová
zuzana.helclova@seznam.cz
606 563 726